Helle

Vi kommer også til den del af Varde kommune, der tidligere hed Helle kommune. Er der ting på loftet eller i pultekammeret i vil have ryddet op, så hør om det har nogen værdi. Vi giver gode bud for gode effekter.