Esbjerg kommune

Vi kommer gerne rundt i hele kommunen og giver tilbud for rydning. Det drejer sig om både by og land. Er der loftsrum og kældre aftaler vi om disse også skal ryddes. Vi gennemgår tingene og aftaler hvilke ting der skal laves og hvad afregningen bliver.